HomeLuchtvervuiling

LUCHTVERVUILING, DICHTERBIJ DAN U DENKT!

In Nederland komt regelmatig smog voor en dat moet U niet onderschatten en is gevaarlijker dan menigeen denkt! Met smog wordt een periode van tijdelijk zeer verontreinigde lucht aangeduid. Het woord ‘smog’ is een samentrekking van de Engelse woorden ‘smoke’ (rook) en ‘fog’ (mist). Er zijn twee soorten smog: zomer- en wintersmog. Zomersmog bestaat uit vooral ozon, fijn stof en, in mindere mate, uit stikstofdioxide en zwaveldioxide. In de winter bestaat smog uit een mengsel van hoofdzakelijk fijn stof en zwaveldioxide.
Een groene kleur betekent dat er geen of geringe smog is. Een oranje kleur betekent matige smog en een rode kleur betekent ernstige smog.
Er is al sprake van matige smog als van één van de vier overzichten de concentratie voor matige smog wordt gehaald. Hetzelfde geldt voor ernstige smog. Dus als de concentratie ozon boven de 240 microgram per kubieke meter ligt en die van de andere stoffen onder de 200 ligt, dan is sprake van ernstige smog.

Over smog gesproken, wat te denken van wat U op onderstaande twee foto’s ziet? Ik heb regelmatig vragen en opmerkingen over het stoken met houtkachels of allesbranders gekregen, voor mij reden om daar eens verder in te duiken en dat liegt er niet om!
De meetstations van het RIVM staan over Nederland verdeeld, maar lang niet overal staat een meetstation. Zo staat voor Borculo het dichtstbijzijnde station in Eibergen aan de Lintveldseweg.

Menigeen heeft geen flauw idee hoe schadelijk de uitstoot van houtkachels of allesbranders kan zijn en dan hebben we het echt over o.a. kankerverwekkende stoffen. Dagelijks wordt er wel gesproken over de opwarming van de aarde, de uitstoot van schadelijke stoffen in de atmosfeer, industrieën die miljoenen euro’s moeten investeren om zoveel mogelijk schadelijke uitstoot te voorkomen, agrariërs die van alle kanten op de hielen worden gezeten m.b.t. het milieu, etc. Daarentegen kunnen de houtkachelstokers (allesbranders) rustig hun gang gaan.
Ondergetekende woont in Borculo en daar staat ook een afdeling van Nederlands grootste zuivelconcern, een bedrijf dat ook miljoenen euro’s heeft geïnvesteerd om stof- en stankuitstoot zoveel mogelijk te voorkomen. Maar het kan wel eens sporadisch voorkomen dat er toch wat mis gaat, dan duurt het niet lang of het regent klachten! Wetende dat daarbij ook personen zitten die zelf er rustig op los stoken met hun eigen houtkachel of allesbrander

Wilt U weten hoe smerig het is om in een buurt te wonen waar gestookt wordt met houtkachels? Het bewijs ziet U op onderstaande foto! Het mondkapje rechts op de foto is ongebruikt en het mondkapje links is één week gebruikt met sporten en dat dagelijks ongeveer een uur lang in een wijk waar gestookt wordt met houtkachels! En denk nu niet dat er gesport werd in het Ruhrgebied in Duitsland of in het industriegebied van Rotterdam! Nee, onderstaande foto is gemaakt na een week sporten in Borculo in de winterperiode toen het koud was en volop werd gestookt met houtkachels!

Er komen landelijk op jaarbasis veel klachten binnen bij de milieudiensten over stank- en fijnstofuitstoot door houtkachels en allesbranders. Klachten als “ik kan mijn huis niet ventileren”, “kan de was niet buiten drogen”, etc., allemaal als gevolg van de uitstoot van houtkachels of allesbranders. Dan nog maar te zwijgen over de groep mensen die al problemen hebben met de luchtwegen. Wist U dat fijnstof in de bloedbaan wordt opgenomen en daardoor de kans op kanker aanzienlijk vergroot! Dat wilt U toch niet op Uw geweten hebben! Ook is houtrook vele malen giftiger dan tabaksrook en roetdeeltjes dragen bij aan de opwarming van de aarde!
Ook ondergetekende kan er over meepraten, als de wind een oostcomponent heeft zit het weerstation Borculo, m.u.v. de zomerperiode, ook in de stank en rook van houtkachels.

Mensen met problemen aan de luchtwegen ondervinden veel hinder van de uitstoot van houtkachels c.q. allesbranders. Met name astmapatiënten zijn zwaar de dupe. Op onderstaand figuur ziet U een gezonde luchtweg en een astmatische luchtweg. De figuur spreekt voor zich!

Onderstaand bericht is helaas realiteit en dan kun je je toch afvragen in wat voor tijd we leven:
Het gaat hier om een gezin met kinderen die allen zwaar astmapatiënt zijn en woonachtig waren in Rotterdam. Op advies van de doktoren werden zij geadviseerd om te gaan verhuizen naar het oosten van het land. In het oosten van het land is de lucht veel schoner en daarmee een beter leefklimaat voor astmapatiënten. Maar wat wil het geval, komt het gezin in het oosten van het land in een nieuwe woonwijk terecht waar men van alle kanten stookt met houtkachels. Het maakt niet uit waar de wind vandaan komt, in de koudere perioden zit men constant in de rook en stank. Er zijn veel dagen dat het gezin nog slechter af is dan in Rotterdam! Vaak kunnen zij in de haren van de kinderen de houtrook nog ruiken als ze gaan slapen en dan te bedenken dat de kinderen binnen hebben gespeeld. En als je dan denkt dat je recht van spreken hebt richting de overheid, VERGEET DAT MAAR!

Onderstaande foto maakte ondergetekende na de regen van 23 november 2011, wat U ziet is roet wat uit de lucht met de regen naar beneden komt! Hier kom je pas achter nadat het geruime tijd droog is geweest, dan blijven de roetdeeltjes in de lucht hangen en vooral neerslag vangt het roet en doet het neerslaan. Normaal ligt het roetpercentage rond de 1000 eenheden per kubieke meter en dat was 23 november 2011 in de mist tot boven de 10.000 eenheden per kubieke meter opgelopen. Dat veroorzaakte bij veel mensen een prikkelende keel tot zelfs ernstige problemen met de luchtwegen.

Maar inmiddels komt er toch vanuit diverse hoeken al wel meer weerstand en dat zeker in Duitsland. Zo komen er al voorstellen van eerst een stookbewijs halen, dan een goed gecertificeerde houtkachel die warmte kan opslaan en vervolgens een jaarlijkse apk-keuring van de schoorsteen. Teveel roet en rotzooi? Dan de vergunning weer inleveren! Veel mensen zijn er al wel achter gekomen dat te veel rechters en onderzoekscommissies helemaal geen verstand hebben van houtstoken, maar ze beslissen wel in conflict situaties.
In Duitsland is men al een stuk verder. In Bouwmarkten worden nu (let op!) gebrekkige houtkachels tegen dumpprijzen verkocht. Simpelweg omdat ze vanaf 2012 in Duitsland niet meer verkocht mogen worden.

Op onderstaande foto ziet U het zuivelconcern dat gevestigd is in Borculo. De uitstoot die U op de foto ziet is veelal condensuitstoot. Dat de middelste schoorsteen zo hoog is heeft niets te maken met de uitstoot. De schoorsteen moest voor tientallen jaren geleden zo hoog worden omdat er gestookt zou worden op aardolie, maar dat is nooit gebeurd. De schoorsteen is alleen bestemd voor uitstoot van op gasgestookte stoomketels.

Wilt U meer informatie over de milieu- en gezondheidseffecten van rook en stank van houtkachels e.d. klik dan op de link : Houtrook

Amerikaanse wetenschappers hebben een tweetal onderzoeken uitgevoerd waarvan zij flink zijn geschrokken. Het eerste onderzoek heeft bewezen dat fijnstofuitstoot kan leiden tot een grotere kans op een beroerte en geheugenverlies. Men kwam tot de conclusie dat men vaker een beroerte kreeg na een piek in de luchtvervuiling. De kans daarop steeg zelfs met 34% in de 24 uur na de piek van de luchtvervuiling. De oorzaak moet gezocht worden in het gegeven dat het lichaam door de luchtvervuiling slechter in staat is om de bloeddruk op peil te houden en dat kan weer leiden tot een beroerte.
Uit het tweede onderzoek kwam naar voren dat de luchtvervuiling van invloed is op een snellere veroudering van de hersens, het geheugen en denkvermogen verslechterde aanzienlijk. Schonere lucht kan een positieve bijdrage leveren tot een aanzienlijke vermindering van dementie.


HET KAN OOK ANDERS!

Bij onze oosterburen laten ze het zien dat het stoken op hout ook op een verantwoorde manier kan, het kost wel wat meer, maar dan heb je ook wat! En dit laatste zeker voor de leefomgeving!
Sinds 1 januari 2012 moeten de nieuwe houtkachels in Duitsland gecertificeerd zijn. Sinds 1 januari 2012 moet er een filter ingebouwd zijn die het fijnstof opvangt. Vanzelfsprekend hangt op nieuwe kachels in Duitsland met deze maatregel wel een prijskaartje, oftewel de houtkachels zijn een stuk duurder geworden. De eigenaren van oude houtkachels krijgen nog de tijd om er een filter in te laten bouwen. Ook dat gaat veel geld kosten, men moet voor het plaatsen van het filter de uitstoot meten, de filter inbouwen en dan weer opnieuw de uitstoot meten. In de praktijk komt er op neer dat je dan beter en voordeliger een nieuwe houtkachel kan kopen. In de nieuwe houtkachels wordt door speciale luchtstromen in de kachel wel de meest optimale opbrengst van de warmte en meest optimale verbranding verkregen, natuurlijk afhankelijk van het hout of het droog of nat is.
Verder natuurlijk verplicht periodiek de schoorsteenveger op bezoek, die niet alleen de schoorsteen veegt maar ook kijkt hoe vochtig het hout is dat wordt gestookt en hoe het is opgeslagen. Ook wordt er uit veiligheidsoverwegingen gekeken hoe het meubilair staat bij de houtkachel en wat voor vloerbedekking men heeft. Het meubilair moet 80 centimeter van de kachel staan. Tegels is geen probleem, maar bij andere vloerbedekkingen moet je een plaat voor de kachel hebben om de eventuele vonken op te vangen.
EN……….in Duitsland wordt op de naleving van bovenstaande regels streng gecontroleerd!

Bovengenoemde informatie en onderstaande foto’s zijn afkomstig van Frans Sijmons uit Klausheide. Op de foto rechtsonder de controle van de juiste vochtigheid van het hout, heel belangrijk!

En zo kan het niet alleen binnenshuis, maar nog meer buitenshuis toch nog gezellig worden!
HET MOET NIET GEKKER WORDEN!

In Zwitserland kunnen ze er ook wat van, onderstaande foto’s zijn van de Zwitserse klusser Pascal Prokop. Deze man bouwde een houtkachel in zijn Volvo 240. Of het gemakkelijk is en of het gezond is, daar heeft menigeen wel zijn twijfels over. Overigens zult U het geloven of niet, de Zwitser mag er zo de weg mee op, want de verkeersinspectie heeft de man een vergunning gegeven om op de openbare weg te rijden!

Nog meer informatie over de zeer schadelijke uitstoot van houtkachels of allesbranders staat in het onderstaande rapport van Trinette Janssen van de Milieudefensie Groningen, daar wordt je echt niet vrolijk van !!!

Veronachtzaamd gezondheidsrisico: hout stoken

Het stoken van hout wordt door velen beschouwd als een “schone”, want natuurlijke, vorm van verwarming; In de geïndustrialiseerde landen wordt een houtvuur vooral ingezet voor de “gezelligheid”, althans, wat de gebruiker betreft. Doordat houtvuur wordt beschouwd als een oervorm van vuur, wordt de gedachte van luchtverontreiniging en gezondheidsrisico’s voor uitgesloten gehouden. Met alle gevolgen van dien. Houtvuur bevat minstens 26 riskante chemische bestanddelen. Voorlichting aan de bevolking en een dringend beroep op de overheid om dit probleem eindelijk eens aan te pakken is dringend noodzakelijk.

Te meer daar meerdere onderzoeken uitwijzen, dat de afgevoerde rook zeer veel ultrafijn stof bevat. Oudere studies vermelden een hoeveelheid van 90% van het totaal aan uitgestoten fijn stof. Sommige houtkachels produceren wel 38 gram fijn stof per kg gestookt hout. Nieuw onderzoek constateert ultrafijn stof van 0,1 micrometer voor 60% en 40% 2,5 micrometer. In Nederland wordt door de overheden op alle niveaus het probleem ontkend: tot het vervaardigen van onjuiste rapporten toe.

Uitstoot van houtkachels

In de ons omliggende landen en in de Verenigde Staten is uitgebreid onderzoek gedaan naar de uitstoot van hout- en kolenkachels. Ook in Nederland is in het verleden veel onderzoek verricht naar gebruik en effecten van houtkachels en open haarden.

Het onderzoek dat de meeste commotie veroorzaakte, was in 1982 door Peter Okken (RUG). Het was een literatuuronderzoek naar emissies van houtkachels, vooral fijn stof en PAK en, in mindere mate, fenolen, ketonen en aldehyden. Hierin wordt gewezen op het gevaar van het inademen van zeer fijne roetdeeltjes die diep in de longen doordringen. Daarna verschenen tegenonderzoeken door de TU Eindhoven, in opdracht van kachelhandelaren. Die constateerden geen verontrustende luchtvervuiling.

In de jaren ’90 van de vorige eeuw besloot toenmalig minister Alders, op aandrang van Milieudefensie Groningen, TNO opdracht te geven enkele veel verkochte houtkachels te onderzoeken. Dit onderzoek is beschreven in het rapport TNO 1993. Duidelijk werd, dat de gewone houtkachel een schrikbarende hoeveelheid giftige stoffen uitstoot. De resultaten kwamen overeen met die van Peter Okken. In het onderzoek van 1993 wordt de aandacht gericht op: koolmonoxide (CO), fijn stof; polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK´s) en aerosolen. Eén van de PAK´s is het zeer kankerverwekkende Benzo(a)pyreen (BaP). Aerosolen zijn gasvormige en gecondenseerde schadelijke deeltjes. Dit zijn allemaal schadelijke stoffen die ontstaan bij houtverbranding.

Duidelijk werd, dat er een houtkachel moest komen zonder de uitstoot van al deze giftige componenten. Er volgde verder onderzoek door TNO. (augustus 1996). Doel was een kachel te vinden, die een “acceptabele” hoeveelheid van bovengenoemde componenten uitstoot. De kachel met de beste resultaten uit dit onderzoek werd voorzien van een keurmerk. Uit dit rapport, TNO-1996, blijkt, dat de gemiddelde waarden van PAK-uitstoot van de onderzochte kachels tussen 14,2 en 23,8 mg per kg gestookt hout ligt. Dit zijn resultaten van onderzoek in het laboratorium. In de praktijk liggen de PAK-emissies veel hoger. Uit literatuuronderzoek blijkt, dat dit kan oplopen tot wel 1200 mg/kg gestookt hout. Bij gebruik van afval als brandstof is een waarde van 30 mg/kg gestookt hout benzo(a)pyreen, één van de PAK’s, gemeten (RIVM 1994). Fijn stof kan bij slecht stookgedrag wel resulteren in 38 gram per kg gestookt hout uitstoot. In een studie van 1994 (RIVM) wordt al aangegeven dat houtrook voor 90% bestaat uit ultrafijn stof. Uit verslagen van een fijn stof conferentie in 2007, gewijd aan de emissies fijn stof uit houtkachels, blijkt dat de uitgestoten fijn stof voor 60% bestaat uit ultrafijn stof van 0,1 micrometer, voor 40% uit 2,5 micrometer. Dit is bij uitstek het gevaarlijke deel van fijn stof.

Effecten op de Gezondheid

Er is in 2006 een literatuuronderzoek van medische onderzoeken verschenen, in de U.S., naar de effecten van houtrook op de ademhalingsorganen en longfuncties. Nadrukkelijk wordt gesteld, dat fijn stof, ontstaan door houtverbranding, minstens even schadelijk is als ander schadelijk fijn stof.

Dit onderzoek wijst op aantasting door houtrook van de luchtpijp; de cellen aan de binnenkant van de luchtpijp kunnen worden beschadigd. Minuscule deeltjes dringen de longblaasjes binnen en komen zo in de bloedbaan terecht. Verlaging van de weerstand in de longen tegen ontstekingen is geconstateerd. In hetzelfde onderzoek wordt beschreven dat organische extracten van fijn stof uit de omringende lucht die veel houtrook bevat, 30 maal sterker zijn voor het veroorzaken van een tumor in de huid van muizen dan gecondenseerde sigarettenrook.  Vorig jaar werd in een on-line publicatie van het wetenschappelijk tijdschrift voor cardiologen (Circulation,augustus 2008) een onderzoek, door Harvard University, beschreven naar het effect van fijn stof op hartpatiënten. Er wordt een onmiddellijk effect geconstateerd  in de cardiogrammen, voordat de patiënten zelf klachten hadden. Niet eerder werd een dergelijk direct effect geconstateerd.

In het verleden genomen maatregelen

Naar aanleiding van het rapport van Peter Okken kondigde toenmalig minister Winsemius in 1982 maatregelen aan tegen de zogenaamde “allesbranders”. Er volgde een storm van protesten van voor- en tegenstanders in kranten. De tegenonderzoeken van houtkachelhandelaren hadden tot gevolg dat er geen maatregelen zijn genomen.

Er bestond, sinds 1965, een artikel in de bouwverordening, art. 367, dat hinderlijke of schadelijke overlast van rook en roet verbiedt.  Dat artikel bestaat nog steeds onder een andere indeling: artikel 7.3.2 van dezelfde (Model)bouwverordening. Hierop kan een beroep worden gedaan door de burger die letterlijk stikt in de rook van de buren.

Na Winsemius leefde de aandacht in 1990 weer op, nadat Milieudefensie de aandacht opnieuw op het probleem had gevestigd. Met succes werden in die jaren enkele processen gevoerd tegen rookoverlast door enkele burgers, dankzij een bekwame advocaat.

Onder minister Alders werd besloten het probleem aan te pakken. Dat resulteerde in bovengenoemde onderzoeken naar gangbare typen houtkachels. Op aandrang van Milieudefensie heeft TNO ook onderzoek gedaan naar het voorkomen van dioxines in de rookpluim. Die worden vooral veroorzaakt door stoken in open haarden. De algemene resultaten van onderzoek-1993 vielen niet mee! De onderzoeker deelde indertijd aan Milieudefensie mee dat “deze kachels maatschappelijk niet acceptabel zijn”. In een vervolg onderzoek werd gezocht naar een kachel goed genoeg om een keurmerk te krijgen. Uit TNO 1996 blijkt, dat men slechts tot een lage uitstoot kan komen door permanente observatie, tijdens het stoken, van de verhouding zuurstof ten opzichte van koolmonoxide. In de praktijk is dit niet haalbaar; daardoor is stoken met een VROM-kachel zeer vervuilend; dit kwam naar voren in een plaatselijk onderzoek van Buro Blauw 2004. In 2004 werd de verplichte typekeuring weer afgeschaft omdat het in strijd zou zijn met de EU-regels. Sindsdien mag in Nederland weer alle mogelijke apparatuur worden verkocht. De regel werd, trouwens, voor 20% ontdoken. Dat wil zeggen, dat de van 1997 t/m 2004 verkochte kachels voor een vijfde deel van slechte tot zeer slechte kwaliteit zijn. De kwaliteit en het aantal van de bestaande voorraad is onbekend.

Maatregelen in Duitsland

In de Bondsrepubliek is men sinds enige tijd bezig maatregelen te ontwerpen tegen luchtvervuiling door kleinere houtstookapparaten. Deze maatregelen werden geïnstigeerd door het rapport “Thematic Strategy on Air Pollution” (Communication 2005) van de Europese Unie, vervaardigd na het verschijnen van “Air Quality Guidelines”, WHO 2005. De WHO publicatie richt zich expliciet op kleine verbrandingsapparatuur voor houtstoken als een toenemende bron van schadelijke emissies.In de Bondsrepubliek schat men het aantal houtkachels op 14 miljoen; de productie aan fijn stof op 24.000 ton per jaar. 70% hiervan wordt veroorzaakt door kleine houtkachels. 77% van de apparatuur is ouder dan 20 jaar. 10% bestaat uit de modernste apparatuur. Men wil een reductie van fijn stof verkrijgen van 14.000 ton.

Situatie nu in Nederland

De geïnteresseerde burger kon tot 2002 in ieder geval nog rapporten krijgen, waarin een tamelijk juiste weergave van de vervuilende componenten beschreven stond. Momenteel zijn die rapporten zeer moeilijk verkrijgbaar wanneer men probeert een juist inzicht te krijgen in de risico’s van de omringende luchtvervuiling door houtrook.

Er is een toenemend aantal mensen dat erg te lijden heeft van de rook van hun buren. Om voorbereid te zijn op komende EU richtlijnen voor het gehalte aan benzo(a)pyreen in de lucht, gaf het ministerie van VROM TNO opdracht om een rapport op te stellen naar het voorkomen in houtrook van deze zeer kankerverwekkende stof in de lucht in wijken (TNO 2002). Bij dit onderzoek werd een ondeugdelijk model gehanteerd. Vervolgens werden de gegevens ingevoerd die niet afkomstig zijn uit de werkelijke stand van zaken (empirie), maar uitgegaan van geschatte zeer lage gehaltes BaP; de indruk wordt gewekt dat o.a. de emissieregisratie als bron is gebruikt. In een rapport van de RIMH Noord-Brabant (begin jaren ’90 Z.J.) staat dat de uitstoot van benzo(a)pyreen bij slechte kachels wel10 keer de grenswaarde kan overschrijden.

De overheid meet de ernst van de situatie af aan de bijdrage aan uitstoot van houtkachels aan het totaal in Nederland: In TNO 1999 is de jaaruitstoot fijn stof uit houtstook nog: 11% van de totale uitstoot aan fijn stof in Nederland. Het aandeel BaP uit dezelfde bron: 33% van het totaal.

De bijdrage fijn stof uit houtkachels is nu naar beneden bijgesteld op 3 á 5%van het totaal, volgens ex-minister Vogelaar vorig jaar na Kamervragen. Als bron voor deze bewering noemde ze de, ook door TNO 2002 gebruikte, emissieregistratie. Sindsdien is het officiële standpunt dat “de uitstoot erg meevalt”, zonder dat er nieuwe kwaliteitseisen aan houtkachels zijn gesteld. Terwijl er veel houtkachels in veel wijken staan van zeer slechte kwaliteit.

In Nederland bestaat er momenteel geen enkel voornemen reductie van fijn stof door houtkachels ter hand te nemen. Op grond van onjuiste aannames van de bijdragen aan fijn stof en BaP, wordt extreme plaatselijke luchtverontreiniging genegeerd. In U.S. publicaties wordt dat “neighborhood pollution” genoemd: de buitenlucht wordt ernstig vervuild door houtkachels. Zowel de buren als de stokers zelf leven dan in vervuilde lucht. In Nederland treedt die situatie vaak in, daar door de dichte bebouwing ettelijke rookgasuitlaten (schoorstenen) op enkele meters van de ramen en deuren van buren zijn geplaatst. Onder auspiciën van VROM-bouwvoorschriften. Er zijn mensen die nauwelijks kunnen ventileren vanwege de verrookte buitenlucht.

Het aantal houtkachels in Nederland is door het CBS sterk naar beneden is bijgesteld vergeleken met vroegere schattingen. Was: 1,1 miljoen; volgens TNO 2002: 838 duizend, nu volgens CBS: 750 duizend. In feite is het aantal onbekend.

Wil men de totale hoeveelheid houtrook opsporen in Nederland, dan kan dat door het koolstofgehalte vast te stellen met de tracer levoglucosan. Het Europees Carbosol project verricht dit onderzoek in de naburige landen.

Conclusie

Alle pogingen om de luchtverontreiniging door houtrook tegen te gaan zijn de afgelopen 27 jaar door de overheid teniet gedaan. Het belang van de stoker staat onverkort en zonder enige restrictie op de voorgrond. Na elk alarmerend rapport werd er uitsluitend gereageerd op de reacties van de lobby van de commercie. Op locaal niveau wordt nog de vuilste stoker beschermd met het argument van besparing van kosten voor energie.

De laatste tijd komt daar het argument bij van de reductie van CO2 door het gebruik van biobrandstoffen. In de Bondsrepubliek leiden deze argumenten tot een tamelijk streng verbeterprogramma van houtkachels. Ook Nederland zal aan de Europese richtlijn voor ultrafijn stof van mei 2008 moeten voldoen. De grenswaarde voor PM 2,5 is daarin vastgesteld op 25 microgram/m3 voor het jaargemiddelde. Houtrook bestaat uit ultrafijn stof, zoals we hebben gezien. Was het aanvankelijk de kachelhandel die voor tegenrapporten zorgde, nu is het VROM zelf die op kunstmatige wijze de emissie gegevens naar een ongekend laag peil heeft gebracht in haar rapporten. Terwijl de situatie merkbaar is verergerd. Dat de overheid niet schroomt om hierbij dubieuze onderzoeksrapporten tot basis van beleid te verheffen is zeer kwalijk te noemen.

Aanbevelingen

Het is dringend noodzakelijk dat er stappen worden ondernomen tegen de enorme luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door niet goed geconstrueerde houtkachels en houtverbranding in open vuren, conform de aanwijzingen van de WHO en de EU.

Onjuiste rapporten aangaande houtverbranding, o.a. vervaardigd van overheidswege, dienen vervangen te worden door een waarheidsgetrouwe registratie van deze emissies in Nederland, uitgaande van de situaties op plaatselijk niveau.

Vooral dient er ingegrepen te worden bij directe noodsituaties, d.w.z. na klachten:

Artikel 7.3.2 van de (Model)bouwverordening moet van kracht worden verklaard voor alle Nederlandse gemeenten. Vervolgens moet na iedere klacht, na inspectie van de relevante feiten, onverwijld ingegrepen worden in onverantwoord stookgedrag. Relevante feiten zijn: aanwezigheid van een houtkachel; de kwaliteit van de houtkachel; de kwaliteit van de stoker. Deze feiten dienen te worden vastgesteld door bekwame instanties in overleg met de klager, op kosten van de gemeente.

Trinette Janssen, februari 2009
Milieudefensie Groningen
Het bovenstaande gelezen hebbende zal het U toch zeker verbazen dat de overheid geen maatregelen treft. Sterker nog, het schijnt dat de verantwoordelijke instanties meestal hun kop gelijk in het zand steken. Terwijl algemeen bekend is dat sinds april 2008 in alle gemeentes in Nederland het volgens artikel 7.3.2 van de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) verboden is om roet en walm te verspreiden en dat de gemeente dan hoort in te grijpen.
Hieronder ziet U het citaat in de APV.

Voor mensen met problemen aan de luchtwegen is bovenstaande een regelrechte ramp voor hun gezondheid! Het is dan ook onbegrijpelijk dat er vaak met twee maten wordt gemeten! Als men de hond uitlaat en de hond doet zijn behoefte op straat en de eigenaar wordt betrapt, dan riskeert hij of zij al een boete. Ook heeft men tijd om tot in de kleine uurtjes zomerfeesten af te struien om personen van onder de 16 jaar te betrappen op het nuttigen van alcohol, de feestcommissie wordt dan gelijk om de oren geslagen met een boete van 1000 euro! Verpest je de lucht door het stoken met een houtkachel of allesbrander, dan is men niet thuis!

Er wordt maar al te vaak geroepen van “de vervuiler betaald”! Menigeen vraagt zich dan ook af waarom dit niet voor de houtkachelstoker (allesbrander) geldt!

error: Content Protected